Aarhus University Seal

ConBIS: 15 mio. kr. til forskning i blodtryksmanchet

Professor, overlæge, dr. med. Hans Erik Bøtker, Afdelingen for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, har sammen med et forskningskonsortium modtaget 15 mill kr. Fra Novo Nordisk Fonden under det såkaldte Interdisciplinary Synergy Programme.

Forskningsprojektet - kaldet ConBIS - har til formål at undersøge de mekanismer, der ligger til grund for såkaldt fjernkonditionering, hvor korte episoder af iltmangel i en arm opnået ved gentagne afklemninger af armen med en blodtryksmanchet kan beskytte mod iltmangel i hjerte og hjerne i forbindelse med en blodprop. 

En lignende beskyttelse kan opnås ved hård fysisk træning og -som noget nyt -ved at kombinere mildere fysisk træning med en lettere afklemning af en arm, som ikke medfører iltmangel i armen, såkaldt ”blood-flow restricted exercise”.

De mekanismer, som ligger til grund for den beskyttende effekt er ukendte, og det er ligeledes uafklaret, om mekanismerne er de samme for de to forskellige metoder. Perspektivet er at undersøge muligheden for at udvide anvendelsen af de to metoder til at afklare effekten af daglig fjernkonditionering på kroniske tilstande såsom hjertesvigt og inflammatorisk tarmsygdom.
 
For at afklare disse forhold kræves en tværfaglig tilgang med ekspertise indenfor hjertesygdomme, nervesygdomme, tarmsygdomme, idrætsfysiologi og kemisk identificering af ukendte cirkulerende signalmolekyler og andre kemiske substanser -herunder såkaldte mikrovesikler, som tilvejebringer beskyttelsen.
 
Forskningskonsortiet består udover af Hans Erik Bøtker af professor Jørgen Kjems, iNANO, lektor Kristian Vissing, Institut for Idræt og lektor Kim Ryun Drasbek, CFIN – alle Aarhus Universitet – samt professor, overlæge, ph.d. Aleksander Krag, Afdelingen for Mavetarm- og Leversygdomme på Odens Universitetshospital.
 
Med Interdisciplinary Synergy Programme ønsker Novo Nordisk Fonden specifikt at støtte forskningsprojekter på tværs af faglige, institutionelle og nationale grænser. Projektet skal bringe forskere sammen fra forskellige videnskabelige fagfelter til løsningen af biomedicinske og bioteknologiske udfordringer inden for sundhed og sygdom.