Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PhD defense: Marie Louise Schmitz

MD at the Department of Neurology, AUH, Marie Louise Schmitz will defend her PhD thesis on thrombolysis in acute ischemic stroke

2014.12.03 | Henriette Blæsild Vuust

Date Fri 12 Dec
Time 14:00 16:00
Location DNC Auditorium, AUH Building 10G, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Trombolysebehandling af akut blodprop i hjernen

Læge, Marie Louise Schmitz forsvarer sin ph.d. afhandling:
Intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke: studies on long-term outcome, and the role of
stroke subtype and magnetic resonance imaging characteristics

Nyt ph.d. projekt fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Epidemiologisk
Afdeling, Aarhus Universitetshospital bidrager til vores viden om behandling med trombolyse hos patienter med blodprop i hjernen. Projektet er udført af Marie Louise Schmitz og forsvares den 12. december 2014.


Behandling med intravenøs trombolyse hos patienter med blodprop i hjernen blev gradvist indført i Danmark fra 2004 og blev landsdækkende fra 2008. Behandlingen er tidligere vist effektiv og øger chancen for at være selvhjulpen efter 3 måneder.

I denne afhandling indgår et nationalt follow-up studie baseret på mere end 4000 patienter med blodprop i hjernen, hvoraf halvdelen er behandlet med trombolyse. Studiet viser, at behandlingen øger langtidsoverlevelsen, hvorimod risikoen for ny blodprop i hjernen eller en større blødning på længere sigt ikke påvirkes af behandlingen. Herudover belyser afhandlingen faktorer, som har prognostisk betydning blandt akut MR skannede patienter, som er behandlet med trombolyse. Resultaterne peger på, at patienter med hjerteforkammerflimmer eller anden hjertesygdom som årsag til blodprop i hjernen har større chance for at være symptomfri eller med minimale neurologiske symptomer efter 3 måneder sammenlignet med patienter, som har åreforkalkning som udløsende årsag. Afhandlingen bekræfter, at sværhedsgraden af symptomerne og størrelsen af den akutte skade vurderet med akut MR forud for trombolyse er af afgørende betydning for det endelige funktionsniveau efter 3 måneder.


DATO: Fredag den 12.december 2014
TID: 14:00
STED: Palle Juel-Jensen auditoriet (DNC auditoriet), AUH, Bygning 10G, Nørrebrogade 44

Opponenter:

  • Professor Jan Frystyk, MD, DMSc, Endokrinologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Professor Keith Muir, Institute of Neuroscience & Psychology, University of Glasgow, Scotland
  • Professor David Gaist, MD, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Hovervejleder:

  • Professor Grethe Andersen, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Medvejledere:

  • Associate Professor, Søren Paaske Johnsen, MD, PhD, Klinisk Epidemiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Afdelingslæge, Claus Ziegler Simonsen, MD, PhD, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Forsvaret er offentligt og foregår på engelsk.

ALLE ER VELKOMNE.


Yderligere informationer fås ved henvendelse til:
Marie Louise Schmitz / mariesch@rm.dk

Events