Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Funding from DFF (det Frie Forskningsråd) - Sundhed og Sygdom to Morten Overgaard

Head of the Cognitive Neuroscience Research Unit (CNRU) Morten Overgaard has just received DKK 195.840 from DFF - Sundhed og Sygdom

2015.01.19 | Henriette Blæsild Vuust

The funds will be used for a research project on:
"Cortical alpha waves as a neural correlate of attention". 

The project will be done by medical student Malthe Brændholt Sørensen.

CONGRATULATIONS.

Description (in Danish) of the project from the DFF website:
ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2015/bevillinger-fra-det-frie-forskningsrad-sundhed-og-sygdom-til-skolarstipendier-januar-2015

 

Projekttitel: Cortical alpha waves as a neural correlate of attention
Bevillingsmodtager: Morten Storm Overgaard
Institution: Aarhus Universitet
Bevilget beløb: 195.840

Projektbeskrivelse: Vores sanser bliver konstant bombarderet med signaler fra omverdenen, alligevel synes vi, på et givent tidspunkt, kun at være bevidste om meget få af disse indtryk. Evnen til at udvælge relevante indtryk og til at fortolke disse, er nødvendig for opretholdelse af et normalt funktionsniveau. Således har folk med opmærksomhedsproblemer netop en nedsat evne til at rette og fastholde opmærksomheden mod relevante informationskilder. På samme måde er det beskrevet, at der blandt patienter med skizofreni, er en forstyrret evne til at prioriterer blandt indkomne signaler. I den videnskabelige litteratur er det beskrevet, at bestemte hjernesignaler, kaldet alfabølger, spiller en rolle for denne udvælgelse og prioritering. Målet med dette projekt er at undersøge nærmere, hvilken rolle alfabølgerne præcist spiller for opmærksomhedsfunktionen. Forsøgende er bygget op omkring forskellige visuelle opgaver, hvor forsøgspersoner skal forsøge at se og identificere forskellige objekter, der vises kortvarigt på en skærm. Samtidig med at forsøgspersonerne udføre opgaverne, laves der hjernescanninger med såkaldt elektroencefalografi (EEG). Betydningen af alfabølgerne vil blive undersøgt, ved at sammenholde hvor godt forsøgspersonerne klarede sig i de forskellige opgaver, med hvordan alfabølgerne ændres under opgaverne. Håbet er, at resultaterne vil kunne danne en teoretisk baggrund, der senere vil kunne anvendes til at øge forståelsen for de nævnte psykiatriske sygdomme.

People