Aarhus University Seal

Danish Summary

Velkommen til Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN)

CFIN er et tværfagligt forskningscenter organiseret under Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og placeret dels på Aarhus Universitetshospital, Skejby og dels på Aarhus Universitet, Universitetsbyen. Forskerne på CFIN kommer fra en bred vifte af forskellige videnskabelige baggrunde – f.eks. fysik, datalogi, statistik, biologi, medicin, psykologi, semiotik, lingvistik, filosofi, musik og antropologi. På CFIN laves der hjerneforskning – både grundforskning, hvor man gennem videnskabelige eksperimenter forsøger at kortlægge den menneskelige hjerne og hvordan den reagerer på forskellige påvirkninger - og medicinsk tilknyttet forskning, som forsøger at finde nye metoder til forbedret behandling af forskellige neurologiske sygdomme, som f.eks. Parkinsons Sygdom, demens, hjerneblodpropper og depression.

Målet på CFIN er at forstå den menneskelige hjernes evne til at tilpasse sig erfaringer, gennem normal udvikling, læring og samspil med det omgivende sociale og fysiske miljø. Vi tror, at forskningen på længere sigt vil kunne føre til bedre forståelse af neurologiske sygdomme og behandlingen af dem.

Af historiske og metodiske grunde, studerer neurovidenskaben traditionelt adaptive mekanismer på ét bestemt organisationsniveau i hjernen, f.eks. på et genetisk, metabolsk, biokemisk, cellulært, strukturelt eller kognitivt niveau. 
Forskningen på CFIN har dog ført til en forøget opmærksomhed på, at ikke kun adaptive mekanismer, men også den kontekst, de indgår i, har stor betydning for de resultater, som forskningen fører til.

Centrets forskningsopgaver kan derfor kun løses gennem samarbejde på tværs af fagskel: forskerne bruger hinandens ekspertiser i en målrettet dialog - og resultaterne får dermed relevans i forhold til flere fortolkningsvinkler og flere fagligheder.