Aarhus University Seal

Hjerneugen 2017

Hjerneugen 2017 i Aarhus

I uge 11 afholdes der en række arrangementer i forbindelse med Hjerneugen. Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital er vært ved et arrangement med 5 offentlige foredrag om hjernen.  

Torsdag 16. marts 2017
Kl. 16.00 - 20.00
DNC Auditorium (Palle Juul-Jensen Auditorium), AUH bygning 10G, Nørrebrogade 44, Aarhus C. 

PROGRAM:

16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

16.10 – 16.40 Det musikalske masseeksperiment ved Stine Derdau Sørensen, Aarhus Universitet

16.40 – 17.10 Er Parkinson en smitsom sygdom? ved Per Borghammer, Aarhus Universitet

17.10 – 17.40 Bevidsthed og hjernen ved Morten Overgaard, Aarhus Universitet

17.40 – 18.10 Fra selvkørende biler til blodpropper i hjernen - computeralgoritmer kan hjælpe lægerne ved Anne Nielsen, Aarhus Universitet

18.10 – 19.00 Pause, snacks, & HjerneForum

19.00 – 20.00 Om Brain Prize 2017 og foredraget Gøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns Universitet

ALLE foredrag er på DANSK

Arrangementet er støttet af FENS og finansieret af DANA fonden, og er lavet i samarbejde med HjerneForum, Folkeuniversitetet i København, Syddansk Universitet, Købehavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Formålet er at give offentligheden et indblik i Dansk hjerneforskning bredt, samt øge forståelsen for hjernens rolle i vores hverdag 

Læs mere og følg med på Facebook: www.facebook.com/hjerneuge


In ENGLISH

Brain Awareness Week in Aarhus

 In week 11 the Brain Awareness Week will focus on a number of public talks about the brain. Aarhus University/Aarhus university Hospital is hosting an event with 5 talks on the brain.   

Thursday 16 march 2017
16.00 - 20.00
DNC Auditorium (Palle Juul-Jensen Auditorium), AUH building 10G, Nørrebrogade 44, Aarhus C
.

PROGRAM:

16.00 – 16.10 Welcome by Thomas Alrik Sørensen, Aalborg University

16.10 – 16.40 Musical Mass Experiment by Stine Derdau Sørensen, Aarhus University

16.40 – 17.10 Is Parkinson a contagious disease? by Per Borghammer, Aarhus University

17.10 – 17.40 Consciousness and the brain by Morten Overgaard, Aarhus University

17.40 – 18.10 From automatic cars to stroke - computer algorithms may help doctors by Anne Nielsen, Aarhus University

18.10 – 19.00 Break, snacks, & new book: HjerneForum

19.00 – 20.00 About the Brain prize 2017 and talk: Doing and Learning: about acquisition and loss of skills in the brain by Albert Gjedde, Copenhagen University

The talks are in Danish!!

BAW is supported by FENS and financed by the DANA Foundation, and in Denmark the events are organized by HjerneForum, Folkeuniversitetet in Copenhagen, University of Southern Denmark, University of Copenhagen, Aarhus University, and Aalborg University. The purpose is to give the public an insight into Danish brain research and focus on the understanding of how much the brain affect our every day lives.

Read more at: www.facebook.com/hjerneuge