Aarhus University Seal

NPN Course description

Kursusbeskrivelse

 

Dansk

 

Titel

Neurotransmission, Psykiatri & Neurofarmakologi

Adm. enhed

HEALTH, Aarhus Universitet

Kursuskode

NPN

Niveau

Kandidat

Semester

2-4. sem

ECTS

5

Timer per uge

3 timer per uge i 12 uger

Underviser (ansvarlig)

Arne Møller, lektor, læge; Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab

Formål (læringsmål og kompetencer)

At give den studerende indblik i, hvordan hjernens celler kommunikerer, samt hvordan man kan undersøge dette. Flere af hjernens signal-systemer vil således blive gennegået, og en række hjernesygdomme vil blive beskrevet, og patofysiologien forsøgt relateres til ovennævnte.

 

Den studerende skal kunne:

 

  • Forklare principperne ved neurotransmission, herunder bl.a. dopaminerge, serotonerge og noradrenerge transmittersystemer.
  • Redegøre for karakteristiske ændringer af disse systemer ved sygdomme i hjernen og den neurofarmakologiske behandling
  • Beherske terminologi, symptomatologi, diagnostik og behandling af de større psykiatriske lidelser, specielt depression, skizofreni, angst og afhængighedstilstande

 

Faglige forudsætninger

Anatomi (ANA) på 1. semester

Kursusindhold

Synapsen, aktions potentialer; neuromodulation / receptortyper; Neurostereologi; monoaminerg neurotransmission; EEG & andre neurofysiologiske metoder; andre metoder: PET, autoradiografi og  radiokemi; dopaminerg, serotonerg og adrenerg neurotransmission samt forstyrrelser i disse. Neurotransmission ved reward system og ved bevidshed samt neuro- og psykofarmakologi

Oversigt over psykiatriske sygdomme og deres symptomatologi: Affektive lidelser – unipolar  (depression) og bipolar (manio-depressiv); skizofreni; angsttilstande; OCD; spise- og personlighedsforstyrrelser; psykiatriske lidelser hos børn; misbrug og afhængighedstilstande og ludomani.

Pensum /anbefalet litteratur

Essential Neuroscience: Allan Siegel and Hreday Sapru; Lippincott Williams & Wilkins

CRASH COURSE: Psychiatry. Second Edition: Alasdair D. Cameron; Series Editor: Dan Horton-Szar;  Mosby 2004

Undervisningsform

Forelæsninger med efterfølgende diskussion af emnet

Prøveform

Multiple choise med intern censur bedømt efter 7-skalaen.

Undervisningssprog

Engelsk

Deltagerbegrænsning

30